NAGRADNA IGRA

SEP 2019
02
NAGRADNA IGRA

Pravila nagradne igre


ORGANIZATOR
NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje Room Escape d.o.o., Celovška 93a, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana,
sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd.

 

NAMEN
NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana z namenom
promocije sob pobega Fox in a box Ljubljana.

 

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI:

 

Kdo
lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične
osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo profil na družbenem
omrežju Facebook ali Instagram.

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem:

– strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih
podatkov,

– strinja s temi pravili in splošnimi pogoji
poslovanja podjetja Room Escape d.o.o.

– izrecno dovoljuje objavo svojega imena in
priimka na Facebook in Instagram strani Fox in a box Ljubljana

Nakup igre soba pobega Fox in a box Ljubljana ni
pogoj za sodelovanje.

 

Potek
nagradne igre

Nagradna igra poteka od 2.9.2019 do preklica na Facebook in Instagram strani Fox in a box Ljubljana.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno
rešiti vsaj eno od mesečnih ugank, ki jo bo organizator objavil na Facebook in Instagram
strani Fox in a box Ljubljana. Vsak mesec bo organizator objavil vsaj tri
uganke, in sicer vsak teden eno.

 

Organizator bo vsak zadnji teden v mesecu med vsemi
sodelujočimi v tekočem mesecu izžrebal srečnega dobitnika, ki bo deležen 50 %
popusta za katerokoli igro pobega Fox in a box Ljubljana. Izžrebanec bo
objavljen na Facebook in Instagram strani organizatorja.

 

Organizator  bo srečnega dobitnika obvestil preko Facebook
ali Instagram zasebnega sporočila in mu tudi poslal nadaljnja navodila za
prevzem nagrade.

 

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka
nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o
preklicu na e-naslov info@foxinabox.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz
nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa zagotovi izbris
njegovih osebnih podatkov.

 

Obdavčitev
nagrad

Nagrada skladno s predpisi o dohodnini glede
na svojo višino ni obdavčena

 

Posredovanje
in varstvo osebnih podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana,
sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd.
Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo uporabljeni
izključno za namen izvedbe nagradne igre in ne bodo posredovani  podjetju Facebook Ireland, Ltd. ali predani tretji
osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike
Slovenije, razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili.

 

Za vsebino nagradne igre je izključno
odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na
elektronski naslov info@foxinabox.si

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju
dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre,

– obveščanja nagrajencev,

– objave nagrajencev,

– podelitve nagrad.

 

 Objava pravilTa pravila in splošni pogoji sodelovanja so
objavljeni na spletni strani www.foxinabox.si 

DOGODKI

NAGRADNA IGRA

Pravila nagradne igre


ORGANIZATOR
NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je podjetje Room Escape d.o.o., Celovška 93a, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana,
sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd.

 

NAMEN
NAGRADNE IGRE

Nagradna igra je organizirana z namenom
promocije sob pobega Fox in a box Ljubljana.

 

POGOJI IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI:

 

Kdo
lahko sodeluje?

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične
osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki imajo profil na družbenem
omrežju Facebook ali Instagram.

Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem:

– strinja z namenom in obsegom zbiranja osebnih
podatkov,

– strinja s temi pravili in splošnimi pogoji
poslovanja podjetja Room Escape d.o.o.

– izrecno dovoljuje objavo svojega imena in
priimka na Facebook in Instagram strani Fox in a box Ljubljana

Nakup igre soba pobega Fox in a box Ljubljana ni
pogoj za sodelovanje.

 

Potek
nagradne igre

Nagradna igra poteka od 2.9.2019 do preklica na Facebook in Instagram strani Fox in a box Ljubljana.

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno
rešiti vsaj eno od mesečnih ugank, ki jo bo organizator objavil na Facebook in Instagram
strani Fox in a box Ljubljana. Vsak mesec bo organizator objavil vsaj tri
uganke, in sicer vsak teden eno.

 

Organizator bo vsak zadnji teden v mesecu med vsemi
sodelujočimi v tekočem mesecu izžrebal srečnega dobitnika, ki bo deležen 50 %
popusta za katerokoli igro pobega Fox in a box Ljubljana. Izžrebanec bo
objavljen na Facebook in Instagram strani organizatorja.

 

Organizator  bo srečnega dobitnika obvestil preko Facebook
ali Instagram zasebnega sporočila in mu tudi poslal nadaljnja navodila za
prevzem nagrade.

 

Sodelujoči lahko kadarkoli do zaključka
nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o
preklicu na e-naslov info@foxinabox.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz
nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa zagotovi izbris
njegovih osebnih podatkov.

 

Obdavčitev
nagrad

Nagrada skladno s predpisi o dohodnini glede
na svojo višino ni obdavčena

 

Posredovanje
in varstvo osebnih podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana,
sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Facebook Ireland, Ltd.
Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo uporabljeni
izključno za namen izvedbe nagradne igre in ne bodo posredovani  podjetju Facebook Ireland, Ltd. ali predani tretji
osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike
Slovenije, razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili.

 

Za vsebino nagradne igre je izključno
odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na
elektronski naslov info@foxinabox.si

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju
dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

– izvedbe nagradne igre,

– obveščanja nagrajencev,

– objave nagrajencev,

– podelitve nagrad.

 

 Objava pravilTa pravila in splošni pogoji sodelovanja so
objavljeni na spletni strani www.foxinabox.si 

DOGODKI